Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0229 Siriu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 Siriu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0229 Siriu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale

 • Comunitati locale

   

  Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0229 SIRIU este cuprins pe raza teritorială a localităţilor Chiojdu şi Gura Siriului din judeţul Buzău. Situaţia suprafeţelor unităţilor administrativ teritoriale cuprinse în sit, in procente, este următoarea: Chiojdu (7%) şi Gura Siriului (22%), conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007.

  Aspecte economice caracteristice comunei Siriu
  Comuna Siriu are un număr de 3197 de locuitori în 5 sate componente aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate ROSCI0229 SIRIU:

  • Lunca Jariştei – 1134 loc;
  • Musceluşa – 723 loc;
  • Caşoca – 659 loc;
  • Colţu Pietrii – 631 loc;
  • Gura Siriului – 50 loc.

  Structura pe sexe şi grupe de vârstă a populaţiei comunei este următoarea:


  Sex

  Grupe de vârstă (ani)

  0-18

  18-25

  25-40

  40-60

  Peste 60

  Bărbaţi

  1643

  776

  425

  779

  702

  515

  Femei

  1554

  TOTAL

  3197

  3197

  Astfel, observăm o situaţie uşor diferită de cea a mediei localităţilor rurale din România, cu o structura pe sexe inversată, având 51,4% din populaţie de sex masculin şi 48,6% feminin; în acelaşi timp, partea cu potenţial activ din populaţiei (cuprinsă între 18 şi 60 ani, adică 1906 persoane) reprezintă 60,2% din totalul locuitorilor.
  Numărul total de salariaţi este de app. 600 persoane, dupa cum urmează:

  • industrie – 110 persoane,
  • industria prelucrătoare – 78 persoane,
  • energia electrică şi termică, gaze şi apă – 32 persoane,
  • constructii 231 persoane,
  • comerţ – 20 persoane,
  • transporturi, depozitare, poştă, comunicaţii – 19 persoane,
  • învăţământ – 44 persoane,
  • administraţia locală – 10 persoane,
  • sănătate şi asistenţă socială – 6 persoane.

  În comună funcţionează un număr de 3 grădiniţe cu program normal deservind 111 copii, 3 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial pentru 359 copii şi un Centru de Zi cu scop de prevenire a abandonului şcolar pentru 20 copii.
  Pe raza comunei mai există un dispensar uman cu un cabinet al unui medic de familie, un cabinet stomatologic şi un dispensar veterinar.
  Tipuri de activităţi economice desfăşurate:

  • creşterea animalelor: pe teritoriul comunei Siriu nu sunt ferme zootehnice, animalele fiind crescute în gospodării;
  • culesul fructelor de pădure (zmeură, afine, mure) sau cultivate (mere, prune, cireşe, vişine, gutui, pere etc.) se face in cantităţi neimportante, fiind recoltate pentru uzul gospodăresc;
  • există 2 agenti economici specializaţi în prelucrarea lemnului, un agent economic specializat in pielărie, blănărie şi încălţăminte;
  • pe teritoriul comunei există şi un agent economic specializat în construcţii hidrotehnice, SC Hidroconstructia Bucureşti SA;
  • activităţi turistice: Comuna Siriu are un potenţial turistic deosebit, pe teritoriul său existând un număr de 7 pensiuni şi 3 restaurante; există o serie de trasee turistice care străbat Masivul Siriu, dar care sunt ori nemarcate ori deficitar semnalizate

  Activităţi şi manifestări culturale:
  Serbarea câmpenească “Cât e Siriul de mare!“(denumire dată dupa titlul cântecului de muzică populară al cunoscutului interpret Benone Sinulescu, originar din Siriu) , care are loc în prima duminică de dupa Sfânta Maria, pe malul lacului Siriu.

   

  Aspecte economice caracteristice comunei Chiojdu
  Comuna Chiojdu are un număr de 3900 de locuitori în 6 sate componente:

  • Chiojdu – 1028 loc;
  • Bâsca Chiojdului – 1373 loc;
  • Lera – 525 loc;
  • Poeniţele – 440 loc;
  • Catiasu – 328 loc;
  • Plescioara – 206 loc.

  Repartizarea populaţiei pe grupe de activităţi este următoarea:

  • Agricultură – 85%;
  • Industrie – 5%;
  • Alte domenii – 3%;
  • Neocupate – 7%.

  În comuna Chiojdu există 4 grădiniţe, 5 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial şi un cabinet medical individual deservit de un medic şi 3 asistenţi.
  Tipuri de activităţi economice desfăşurate:

  • creşterea animalelor: pe teritoriul comunei Chiojdu nu sunt ferme zootehnice, animalele fiind crescute în gospodării;
  • culesul fructelor de pădure (cătină, măceşe, zmeură, fragi) sau cultivate (prun, măr);
  • meşteşuguri: dulgherie, tâmplărie, ţesut manual:
  • prelucrarea lemnului: c\teva ateliere dotate cu gatere ce se axează pe prelucrarea primară a lemnului (cherestea);
  • comerţ: reţea de 20 de societăţi comerciale;
  • activităţi turistice: comuna Chiojdu are un potenţial turistic deosebit, pe teritoriul său existând un număr de 3 pensiuni.

  INFO! - Vezi Pliant Jandarmerie Montana in PDF

  Copyright @ 2010 - 2018 Consiliul Judetean Buzau