Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0229 Siriu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 Siriu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0229 Siriu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale

 • Fauna

  Speciile de mamifere care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU,
  conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

   

  Cod

   

   

  Specie

   

  Populaţie

  Rezidentă

  Situaţia populaţiei

  Conservare

  Izolare

  Global

  1352*

  Canis lupus -lup

   

  P

  C

  B

  C

  B

  1354*

  Ursus arctos -urs brun

   

  30-80 i

  C

  A

  C

  A

  1361

  Lynx lynx - râs

   

  10-15 i

  C

  B

  C

  B

  Speciile de amfibieni şi reptile care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU,
  conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

   

  Cod

   

   

  Specie

   

  Populaţie

  Rezidentă

  Situaţia populaţiei

  Conservare

  Izolare

  Global

  1166

  Triturus cristatus -triton cu creastă

   

  P

  D

   

   

   

  1193

  Bombina variegata - buhai de baltă cu burta galbenă

   

  P

  C

  B

  C

  B  Speciile de peşti care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU, conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

   

  Cod

   

   

  Specie

   

  Populaţie

  Rezidentă

  Situaţia populaţiei

  Conservare

  Izolare

  Global

  1138

  Barbus meridionalis - moioagă

   

  P

  C

  B

  C

  B

  1163

  Cottus gobio -zglăvoacă, zglăvoc

   

  P

  C

  B

  C

  B

  Legenda:
  Cod = codul secvenţial de patru caractere
  Specie = denumirea ştiinţifică a speciilor ce se găsesc în acel sit
  * = specie prioritară
  P = specie prezentă în sit
  i = număr de indivizi
  Situaţia populaţiei = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional
  A: 100 ≥ p > 15%
  B: 15 ≥ p > 2%
  C: 2 ≥ p > 0%
  D: populaţie nesemnificativă
  Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de refacere:
  A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă
  Izolare = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional:
  A: populaţie (aproape) izolată
  B: populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie
  C: populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
  Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective:
  A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă


  INFO! - Vezi Pliant Jandarmerie Montana in PDF

  Copyright @ 2010 - 2018 Consiliul Judetean Buzau