Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0229 Siriu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 Siriu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0229 Siriu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale

 • Geologie

   

        Sectorul central din Munţii Siriului este format din câteva culmi cu înălţimi mai mari de 1350 metri, care sunt alcătuite în cea mai mare parte din gresii şi microconglomerate. Acestea aparţin unei unităţi geologice cunoscute şi sub numele de “unitatea gresiei de Siriu”, denumire dată de geologul I. Popescu Voiteşti deoarece acest tip de rocă este precumpanitor, fiind prezentat în strate cu grosimi importante. Pe ansamblu, acestea formează un sinclinal şi un anticlinal (foliat), orientat NE-SV.

        Rocile din care sunt formaţi Munţii Siriului sunt predominant reprezentate prin gresii, argile şi marne. La acestea se adaugă, secundar, microconglomerate, marno-calcare, menilite, sisturi disodilice etc. Ele alcatuiesc strate cu grosimi de la cativa centimetri pana la 2-10 m, dispuse în alternanta.

        Cea mai mare parte a masivului Siriu este formată din bancuri groase de gresii, care, frecvent, trec în microconglomerate. Este o formaţiune grosiera, dură, rezistentă, de culoare cenuşie, care alcătuieşte principalele culmi ale acestor munţi.

        Orizonturile şi stratele de gresii, argile şi marne sunt cutate, cutele având o direcţie în general NE-SV. Stratele au o cădere foarte mare, adesea fiind chiar verticale. Caracteristicile structurale se reflectă atât în fizionomia generală a reliefului, cât mai ales în detaşarea unor forme aparte de tipul zidurilor de gresie, jgheaburile, cuestelor (forme de relief apărute într-o regiune în care stratele cu roci dure alternează cu cele moi, datorită eroziunii apelor curgătoare şi retragerii treptate a versanţilor).

       Regiunea din care face parte masivul Siriu constituie una din marile unităţi ale Carpaţilor, care s-a format relativ mai târziu, şi anume în neozoic. Ea apare cu înfăţişare de dealuri la finele sarmaţianului (acum circa 6 milioane de ani), după care, pe parcursul mai multor faze de ridicare, a fost înălţată şi fragmentată. În tot acest timp, reţeaua hidrografică a fragmentat intens suprafaţa iniţială şi a creat, alături de alte procese morfogenetice, înfăţişarea de astăzi.

        Nu trebuie uitat nici faptul că mişcările neotectonice din cuaternar s-au manifestat prin ridicări mult mai intense în sectorul Ciucaş-Siriu-Penteleu, aici înregistrându-se cele mai mari valori altimetrice.

  INFO! - Vezi Pliant Jandarmerie Montana in PDF

  Copyright @ 2010 - 2018 Consiliul Judetean Buzau