Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0229 Siriu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 Siriu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0229 Siriu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale


 • Proiect: „Protecția și promovarea biodiversității sitului

  ROSCI0229 Siriu”,

  finanțat prin POS Mediu 2007 – 2013


  Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

  Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000

   

  ROSCI0229 Siriu, cu o suprafaţă de 6.230 ha, este localizat în judeţul Buzău, pe raza administrativ-teritorială a localităţilor Chiojdu și Siriu.

              Accesul în sit se face prin comunele Chiojdu şi Siriu. Accesul către comuna Chiojdu se face pe drumul judeţean DJ 102L care face legătura dintre judeţele Buzău şi Prahova - localitatea Starchiojd.  Comuna Siriu este situată în partea  nord-vestică  a judeţului Buzău,pe Valea Buzăului,  în imediata apropiere aflându-se barajul de la Siriu şi lacul de acumulare Siriu. Accesul principal se face pe drumul naţional DN 10 Buzău-Braşov.

              Proiectul „Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0229 Siriu” are o valoare totală de 2.758.246,08 Lei (cu TVA) și o perioadă de implementare de 28 de luni (15 iunie 2013 – 15 octombrie 2015).

  Obiectivele proiectului sunt:

     -  Realizarea infrastructurii de vizitare de interes public în situl ROSCI0229 Siriu;

     -  Monitorizarea speciei de interes comunitar Ursus arctos în situl ROSCI0229 Siriu;

     -  Stimularea interesului vizitatorilor pentru conservarea biodiversităţii din situl ROSCI0229 Siriu;

  Rezultatele aşteptate:

      Infrastructura de vizitare realizată: un centru de vizitare, panouri (15 panouri de informare şi 7 panouri de atenţionare), 25 indicatoare de orientare, 2 locuri de popas, 2 locuri de campare,  2 observatoare pentru faună şi peisaj;

      1 sistem de monitorizare a speciei Ursus arctos implementat: 1 raport cuprinzând date ştiinţifice despre zonele de refugiu şi concentrare,  deplasările în teren, bonitatea habitatelor  şi recomandări privind măsuri specifice de conservare a speciei Ursus arctos în situl ROSCI0229 SIRIU;

      1 panou pentru afişare temporară, 1 placă pentru amplasare permanentă, 2 comunicate de presă la începutul şi sfârşitul proiectului (inclusiv informare la finalizarea proiectului cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea Programului Operaţional Sectorial Mediu), 2 seminarii la lansarea şi la închiderea proiectului, 2 conferinte de presa (la lansarea şi la închiderea proiectului), 200 autocolante şi plăcuţe pentru bunuri (obiecte fizice);

      1 logo creat, 30.000 pliante, 100 postere, 4 cărţi de onoare, 2 filme tip reclamă, 1 film documentar.

   

   

   


  INFO! - Vezi Pliant Jandarmerie Montana in PDF

  Copyright @ 2010 - 2018 Consiliul Judetean Buzau