Proiecte in implementare
Protectia si promovarea biodiversitatii sitului ROSCI0229 Siriu
- Lansare proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului
- Filme documentare
- Inchidere proiect

Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 Siriu
- Inchidere proiect
- Materiale realizate in cadrul proiectului


Prezentarea sitului ROSCI0229 Siriu
 • Localizare
 • Relief
 • Clima
 • Geologie
 • Hidrografie

 • Biodiversitate

 • Flora
 • Fauna
 • Habitate naturale

 • Relieful

   

        Masivul Siriu este constituit în partea centrală din Culmea Mălâia (altitudine maximă 1662 metri) şi dintr-un vârf cu înfăţişare de cupolă – Vârful Siriu (Bocârnea) de 1657 m. Acestea domină cu peste 200 m suprafeţele din jur ce au înfăţişarea unor platouri extinse, care formează o largă suprafaţă de eroziune cu altitudini cuprinse între 1100-1400 m.

        Culmea Mălâia are un profil asimetric, cu un versant abrupt în est, de natură structurală (taie capetele de strat) şi unul mai domol în vest. Poalele sale sunt acoperite de grohotişuri vechi pe care s-a dezvoltat o vegetaţie de arbuşti, în special de ienuperi. La baza abruptului există două microdepresiuni, într-una situându-se Lacul Vulturilor iar în cealaltă o mlaştină cu două ochiuri de apă - Lacul Sec.

        Majoritatea specialiştilor consideră aceste cuvete ca având o origine crio-nivală, procesele respective desfăşurându-se pe abruptul structural al Mălâiei şi pe suprafetele cvasiorizontale din faţa sa. Platoul pe care se află Lacul Sec se termină în est printr-un abrupt structural (Colţii Măgăreţii) ce domină albia pârîului Mreaja cu 200-250 m. Din acest platou se desprind numeroase creste scurte.

        Cupola vârfului Siriu (Bocârnea) este marcată în est (Colţii Bacârnei) şi în nord de abrupturi de 50-250 m, care îi conferă o infăţişare aparte, mai ales când este privită din Valea Neagră sau de pe Culmea Balei. Din el s-au detaşat vârfuri secundare, creste, jgheaburi, turnuri etc. ce dau pitoresc regiunii.

       Văile au o desfăşurare radiară, sunt puţin adâncite la obârşie, în platourile de la 1400 m şi prezintă rupturi de pantă în dreptul abrupturilor. Treptat, se lărgesc şi capată adâncimi tot mai mari. Versanţii formaţi din gresie de Siriu au pantă mare, iar la poale sunt acoperiţi cu grohotişuri vechi; cei alcătuiţi din alternanţe de gresii şi roci plastice sunt mai domoli, alunecările de teren fiind deosebit de active (văile Mreaja, Milea, Crasna etc.).

  INFO! - Vezi Pliant Jandarmerie Montana in PDF

  Copyright @ 2010 - 2018 Consiliul Judetean Buzau